Ordensregler

Gældende for gårdanlægget Lybækgade 1-9, Holmbladsgade 54-56 og Lyneborggade 2-10.
 1. Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drej er sig om private gæster.
 2. Porten og gennemgangene mellem vej og gårdanlægget skal holdes aflåst. Porten ved Lyneborggade 6, matr. nr. 17 al Sø, er fælles for alle ejendommene. Døren skal holdes aflåst, så kun beboerne har adgang til anlægget. Døren må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre dens lukning. Nøgler til porten må ikke overdrages til uvedkommende.
 3. Lege arealene er for alle ejendommenes børn, men den er fortrinsvis beregnet for de mindre børn. Større børn skal tage hensyn til de mindre børn. Leg og andre aktiviteter i gården må ikke være til gene for andre beboere - f. eks. ved støj.
 4. Legetøj - dukkevogne, legecykler, løbehjul etc. - skal ryddes til side, når legen ophører.
 5. Leg og ophold i renovationsrum, storskraldsrum og port er ikke tilladt.
 6. Hærværk på de fælles ting - f. eks. planter, borde og bænke samt legeredskaber - medfører erstatningspligt.
 7. Stor affald skal lægges i skuret til stor affald. Der må ikke henstilles stor affald eller byggeaffald i gårdanlægget.
 8. Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt.
  Husdyr må ikke komme i gårdanlægget.
 9. Tørring af tøj samt udluftning af tæpper fra vinduerne må ikke være til gene for andre beboere.
 10. Parkering af cykler må kun ske i de dertil opsatte stativer. Cykelanhængere og ladcykler skal stå langs husmure og må ikke være til gene for den daglige brug og  færdsel i gården.
 11. Parkering af motorcykler og knallerter skal ske langs husmure og uden at være til gene for de øvrige beboere. Motorcykler og knallerter må ikke startes i gården.
 12. Benyttelse af musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere.
 13. Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning, uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker, som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig-/ejerforeningens vedtægter.


Comments